Bizə zəng edin:
+99455 202 6006
SÜRƏTLİ VƏ TƏHLÜKƏSİZ DAŞIMALAR ƏTRAFLI
YÜK SİZİN QAYĞISI BİZİM ƏTRAFLI
SPESİFİK YÜKDAŞIMA HƏLLƏRİ ƏTRAFLI
DÜNYANI ÜNVANINIZA GƏTİRƏK ƏTRAFLI
YÜKLƏRİNİZİ BİZ QRUPLAŞDIRAQ BİZ DAŞIYAQ ƏTRAFLI
BİZ HƏMİŞƏ YALNIZ ETİBARLI VƏ SINANMIŞ YÜK MAŞINLARINDAN İSTİFADƏ EDİRİK VƏ BİZİM SÜRÜCÜLƏR ƏN YÜKSƏK TƏCRÜBƏYƏ MALİKDİRLƏR

Fərqlİlİyİmİz

Nisbətən rahat və məqsədəuyğun üsullarla yüklərin böyük məsafələrdən daşınmasına multimodal yüklər deyilir. Daşınmanın bu forması zamanı fərqli nəqliyyat növləri bir-birini əvəz etməklə həyata keçirilir və bir neçə mərhələdən ibarət olur. Yalnız iki və daha çox nəqliyyat növünün iştirak etdiyi daşımalar multimodal daşımalar adlanır. Çatdırılma növü müxtəlif kombinasiyalar üzrə həyata keçirilə bilər: dənizyolu və havayolu, avtomobil yolu və dəmiryolu. Xüsusilə coğrafi baxımdan çox mürəkkəb məntəqələrdə olan yüklər üçün vertolyotdan və ya çay nəqliyyat vasitələrindən də istifadə oluna bilər. Əgər yüklər cox uzaq məsafədədirsə və böyük həcmdədirsə, bu zaman multimodal daşımalara müraciət etmək daha məqsədəuyğundur.

RIMEX LOGISTICS şirkəti məsafəsindən asılı olmayaraq dünyanın mümkün olan hər nöqtəsindən multimodal yüklərin daşınmasını həyata keçirir. Şərq-Qərb, Qərb-Şərq, Şimal-Cənub, Cənub-Şimal istiqamətləri bizim multimodal yükdaşımalarını təşkil etdiyiniz coğrafiyalardır. Şirkətimiz bir neçə mərhələdən ibarət olan yükdaşımaların həllinə hərtərəfli yanaşır. Daşımanın dəyəri və müddəti, təhlükəsizlik və yükün saxlanması ən vacib elementlər hesab olunur və mütəxəssislərimiz planlaşdırmada bunu nəzərə alırlar. Gömrük rəsmiləşdirilmələri də, həmçinin əməkdaşlarımız tərəfindən həyata keçirilir.

Yükün beynəlxalq və qitələrarası coğrafiyada daşınması çox vaxt multimodal rejimdə baş verir. İqtisadi məqsədəuyğunluq üçün düzgün işlənmiş marşrut olduqca önəmlidir, çünki bu zaman müxtəlif ölkələrin ərazilərində hərəkət edərkən tranzit qaydalarına və gömrük rəsmiləşdirilmələrini nəzərə almaq məcburidir. Bütün mərhələlərdə nəqliyyat növünün seçilməsi də, həmçinin, nəqliyyat xərclərinin optimallaşdırılmasını tənzimləyir.

Avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə müxtəlif növlərdə mallar daşımaq mümkündür, o cümlədən qabaritsiz və təhlükəli yüklər. Dəmiryolu nəqliyyatına uzaq məsafələr olduqda üstünlük verilir, daha çox MDB və Şərqi Avropa ölkələrindən yüklər olduqda. Dənizyolu isə istənilən növ yükün daşınması üçün uyğundur, eləcə də həcmli yüklərin. Nəqliyyatın bu növü ilə həmçinin avtotexnika, metal və ”bulk” yüklər daşınır. Dənizyolu ilə daha artıq tonnajlı yüklərin daşınması da mümkündür. Ağıllı hesablama yolu ilə yükün düzgün kombinə edilməsi daşıma qiymətinin kifayət qədər ucuz olmasına və çatdırılmanın sürətlənməsinə təsir edə bilir. Multimodal daşıma zamanı daha bir az önəmli olmayan məqsədə çatmaq mümkündür. Belə ki, yükü praktiki olaraq nəqliyyatın mövcud olduğu istənilən məntəqəyə çatdırmaq olar. Multimodal nəqliyyat yolu ilə "qapıdan qapıya” prinisipi ilə də yük daşımaq mümkündür ki, bu da nəqliyyatın bu növünü qeyd-şərtsiz üstün mövqeyə qaldırır.

RIMEX LOGISTICS beynəlxalq yüklərin əlverişli müddətə və iqtisadi baxımdan sərfəli qiymətə daşınması ilə əlaqədar optimal marşrutların işlənib hazırlanmasında böyük təcrübəyə malikdir. Müvafiq nəqliyyat və yükü müşaiyət edən sənədlərin düzgün rəsmiləşdirilməsini öz üzərinə götürərək, bütün nəzarəti həyata keçirəcək mütəxəssislərimiz, yükünüzün maneəsiz təyin olunan son məntəqəyə çatdırılmasına zəmanət verir.

Əgər Siz yükünüzün dənizyolu ilə daşınması ilə əlaqədar etibarlı və işi bilən tərəfdaş axtarırsınızsa, əmin olun ki, RIMEX LOGISTICS seçəcəyiniz ən doğru ünvandır.
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Hey there, my fellow porn enthusiasts! Are you ready to explore the best of mature porn? Well, look no further than our free tube! We've got a collection of naked old women that will leave you breathless. These experienced ladies know how to please and will leave you begging for more. So, sit back, relax, and let our prime mature porno take you on a wild ride. Whether you're into solo play or hardcore action, we've got something for everyone. So, what are you waiting for? Come and explore the world of mature erotica today!
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Harrisonhowdoumn

 • 18 ноября 2023 03:46
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://mutuo-29-mila-euro.izrablog.com/22972395/mutuo-26-mila-euro&
quot;>Prestito 7 mila euro</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Colehowdoumn

 • 18 ноября 2023 03:47
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://19000-euro-kredit.blogpixi.com/22998030/23000-euro-kredit&qu
ot;>16000 Euro Kredit</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Ellishowdoumn

 • 18 ноября 2023 06:45
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://lana-60000-kr.laowaiblog.com/22625062/lГҐna-7000-kr">
; LГҐna 40000 kr </a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Stetsonhowdoumn

 • 18 ноября 2023 06:50
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://600-euro-kredit.eedblog.com/22830584/7000-euro-kredit"&
gt;700 Euro Kredit</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Chasehowdoumn

 • 18 ноября 2023 12:01
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://prestamo-80000-euros.spintheblog.com/22920877/prestamo-30000
0-euros">prestamo 15000 euros</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Williamhowdoumn

 • 18 ноября 2023 12:01
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://etsmetal.nayaa.co.kr/bbs/board.php?bo_table=esub02_01&wr_id=1
80926"> 20000 euro lenen </a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://daeyoon.dgweb.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=145613&quo
t;>glucovance</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://elliottnmgz.csublogs.com/23801969/alergia-de-pele-principais
-causas-e-como-tratar">minipress</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Andrea

 • 19 ноября 2023 21:48
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
You've singlehandedly rendered me fall in love with
a topic I didn't even realized I was interested in. Well done!


My web-site bad credit loans instant approval canada
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://www.koreafurniture.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=146
2956">klik hier voor meer</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Thiagohowdoumn

 • 19 ноября 2023 23:42
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://griffinthtd08530.wikiconversation.com/6123833/lainaa_40000_e
uroa"> Lainaa 150000 euroa </a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://jaxonpcmb.suomiblog.com/prendre-du-poids-uniquement-dans-vot
re-estomac-peut-tre-le-r-sultat-de-choix-de-vie-sp-cifiques-31366650">v
oici les rГ©sultats</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://stscrap.kr/gb5/bbs/board.php?bo_table=consult_200707&wr_id=70
3">nettilinkki</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://www.link-pen.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2020899&qu
ot;>WejdЕє na stronД™ internetowД…</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Angelohowdoumn

 • 20 ноября 2023 19:28
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://www.dssusan.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=76920"
;>clozapine 100mg </a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Gideonhowdoumn

 • 20 ноября 2023 21:53
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://thebodyps.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=57519">
; LГҐna 25000 kr </a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Rylanhowdoumn

 • 21 ноября 2023 04:33
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://payday-loans-gd.blog2freedom.com/22819284/payday-loans-tenne
ssee">Payday loans in Rhode Island</a>

<a href="https://payday-loans-bg.pages10.com/payday-loans-iowa-58246177"
>Payday loans in Pennsylvania</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Aydenhowdoumn

 • 21 ноября 2023 06:24
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://5000-euro-kredit.blogunok.com/22983738/kredit-8000-euro"
;>3000 Euro Kredit</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Estebanhowdoumn

 • 21 ноября 2023 06:27
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://pujcka-27000.mybuzzblog.com/1931344/pЕЇjДЌka-14000-kДЌ"
>PЕЇjДЌka 30000 KДЌ</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Maverickhowdoumn

 • 21 ноября 2023 09:46
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://pujcka-100000.blogdomago.com/22712772/pЕЇjДЌka-50000-kДЌ&quo
t;>PЕЇjДЌka 500000 KДЌ</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Codyhowdoumn

 • 21 ноября 2023 09:47
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://healthevaluation.top/">flonase nasal spray 50 mcg otc</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Ramiro

 • 21 ноября 2023 15:13
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Value you sharing your mastery on this topic. I feel far more enlightened now.Look at my web page; online loans no credit check instant
approval canada
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Eric

 • 21 ноября 2023 16:33
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
You've ruined me for all alternative wordsmiths in this sphere!

No one can rival with your supreme examination.

Here is my website ... low income e-transfer payday loans canada 24/7 canada
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://k-vsa.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=148331">t
ento kontaktnГ­ formulГЎЕ™</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://www.ypperfect.com/gnuboard5/bbs/board.php?bo_table=product&wr
_id=341825">voit kokeilla täällä</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://wc38.koreawebcenter.com/bbs/board.php?bo_table=shop_cart&wr_i
d=155961">obsah</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://graysonfufo.full-design.com/dermatiti-delle-casalinghe-60974
602">asacol</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Ethanhowdoumn

 • 23 ноября 2023 01:21
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://lana-40000-kr.spintheblog.com/22812861/lГҐna-5000-kr"&g
t; LГҐna 50000 kr </a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Brysonhowdoumn

 • 23 ноября 2023 17:01
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="https://lan-4000.p2blogs.com/22666365/lГҐn-70000-kr">LГҐn 20000 kr</a>
 • Нравится
 • 0